Apamed Alumnus
Heide-Rose Decurtins
B. Letziturm 18061 312 20 18
4052 Basel061 312 20 18
WebsiteE-Mail
Heide-Rose Decurtins hat bei Apamed erfolgreich folgende Ausbildung(en) abgeschlossen:

EFT (Emtional Freedom Techniques)Meditations-GruppenleiterinPsychosoziale Beratung