Apamed Alumnus
Ruth Ackermann
Haus am See 1079 384 95 16
8872 Weesen079 384 95 16
WebsiteE-Mail
Ruth Ackermann hat bei Apamed erfolgreich folgende Ausbildung(en) abgeschlossen:

EFT (Emtional Freedom Techniques)Neurotuning